Mahdollisuus tuottaa asiakkaille asiakirjoja etänä kiinnostaa laki- ja asianajotoimistoja. Palvelulla voi paitsi laatia asiakirjoja ja dokumentteja, myös vaikka laatia muistion etäpalaverista. DocuD palvelu on myös saanut huomiota mediassa ”lakistartup ajatteli juristin työn uusiksi ja aikoo maailmalle”.